1-1
Chào mừng ngày ra mắt AEGame – Tiến Lên Miền Nam
14 Tháng Bảy, 2015
pv_310x146_goiqua_tanthu
[Chuỗi Sự kiện cho tân thủ] – Thưởng Đăng kí, Đăng nhập liên tiếp cho Tân thủ
31 Tháng Mười Hai, 2015

Thế nào là bài TỚI TRẮNG trong Tiến Lên Miền Nam

  1. Các lá bài, nhóm bài

* Tiến lên miền nam sử dụng 52 lá bài của bộ bài Tây bình thường chia cho mỗi người chơi 13 lá

Người chơi chặt bài của nhau theo qui định sao cho mục đích giải phóng hết các lá bài của mình trước đối thủ.

* Giá trị (độ mạnh) của các lá bài phụ thuộc trước tiên là số, sau đó là chất

  • Xếp hạng độ mạnh của số: 2->A->K->Q->J->10->9->8->7->6->5->4->3
  • Xếp hạng độ mạnh của chất: ♥(cơ)->♦(rô)->♣(tép)->♠(bích)

*Nhóm bài đơn giản

Thế nào là bài TỚI TRẮNG trong Tiến Lên Miền Nam

  • Rác: Là lá bài đơn lẻ không kết hợp được với bất kì quân bài nào khác trên bài.
  • Đôi: Là 2 quân bài có cùng giá trị về số giống nhau, VD: K♠K♣, K♥ K♠,..
  • Sám cô: 3 lá bài có cùng giá trị về số giống nhau, VD: K♠K♣K♥,..
  • Sảnh: Kết hợp từ 3 lá bài có giá trị về số liên tiếp trở lên, VD: 3♠4♥5♣,3♠4♣5♥6♠7♣,..

*Nhóm bài đặc biệt(Gọi là hàng):

  • đôi thông: Trong tiến lên miền nam là sự kết hợp từ 3,4,5, hoặc 6 đôi có giá trị liên tiếp về số, VD: 3 đôi thông 3♦3♣4♠4♣5♦5♣, 4 đôi thông 7♦7♠8♣8♠9♦9♥10♣10♦,…
  • Tứ quí: Là sự kết hợp của 4 lá bài có cùng giá trị về số giống nhau, VD: Q♥Q♦Q♣Q♠

Trả lời