[Hướng dẫn] – Luật chơi Đấu Trường Đếm Lá Tiến Lên Miền Nam trên AEGame
2 Tháng Một, 2016
[Hướng dẫn] – Lúa, Xu, Đạo cụ giao lưu, Vật phẩm
2 Tháng Một, 2016

[Hướng dẫn] – Sử dụng tính năng Mã Mời Chơi Tiến Lên Miền Nam trên AEGame

Mã mời chơi sẽ giúp bạn được thưởng Lúa khi người được bạn mời chơi nạp thẻ

Lưu ý:

  • Bạn có thể mời tối đa 10 người chơi
  • Hai người không thể sử dụng mã mời chơi lẫn nhau. Nếu A đã sử dụng mã mời chơi của B thì B không thể sử mã mời chơi của A

Để sử dụng tính năng mã mời chơi tiến lên miền nam trên AEGame các bạn vui lòng làm theo hình ảnh hướng dẫn

Bước 1: Click vào Cài đặt

[Hướng dẫn] - Sử dụng tính năng Mã Mời Chơi Tiến Lên Miền Nam trên AEGame

 

Bước 2: Chọn mục Mã Mời Chơi

 

[Hướng dẫn] - Sử dụng tính năng Mã Mời Chơi Tiến Lên Miền Nam trên AEGame

 

Bước 3: Sử mã mời chơi của bạn để mời bạn bè

 

[Hướng dẫn] - Sử dụng tính năng Mã Mời Chơi Tiến Lên Miền Nam trên AEGame

Trả lời