[Hướng dẫn] – Sử dụng tính năng Mã Mời Chơi Tiến Lên Miền Nam trên AEGame
2 Tháng Một, 2016
[Hướng dẫn] – Bảo bối, Thẻ Quan trong AEGame – Tiến Lên Miền Nam
2 Tháng Một, 2016

[Hướng dẫn] – Lúa, Xu, Đạo cụ giao lưu, Vật phẩm

Trong AEGame – Tiến Lên Miền Nam sử dụng các khái niệm sau:

1. Lúa

  • Lúa là đơn vị để người chơi chơi trong ván chơi

 2. Xu

  • Xu là đơn vị tiền tệ dùng để quy đổi sang Lúa để chơi
  • Xu có được bằng cách nạp thẻ
  • [Hướng dẫn] - Lúa, Xu, Đạo cụ giao lưu, Vật phẩm

 

3. Vật phẩm

  • Vật phẩm là các vật phẩm đi kèm Avatar của người chơi trong bàn chơi

[Hướng dẫn] - Lúa, Xu, Đạo cụ giao lưu, Vật phẩm

4. Đạo cụ giao lưu

  • Là các đạo cụ để người chơi sự dụng để giao lưu với người chơi khác

[Hướng dẫn] - Lúa, Xu, Đạo cụ giao lưu, Vật phẩm

Trả lời