[Hướng dẫn] – Chat chit nhắn tin, Cập nhật status trong AEGame – Tiến Lên Miền Nam
13 Tháng Một, 2016
[Hướng dẫn] – Minigame, Phao cứu trợ phá sản trong AEGame – Tiến Lên Miền Nam
13 Tháng Một, 2016

[Hướng dẫn] – Kho lúa thông minh, Chuyển lúa cho bạn chơi trong AEGame – Tiến Lên Miền Nam

1.Tính năng Kho lúa thông minh :

 

Trong AEGAME – tiến lên miền nam

 

  • Để có thể sử dụng được Kho lúa thì ngay từ lần sử dụng đầu tiên các game thủ phải đặt mật khẩu cấp 2.

 

  • Những lần sau đó để tiếp tục sử dụng Kho lúa linh hoạt này bạn chỉ cần nhập mật khẩu cấp hai mà bạn đã đặt trước đó.

 

  • Lưu ý rằng mật khẩu cấp hai chỉ bao gồm chữ số và chúng không dùng để đăng nhập vào game.

 

 

  • Kho lúa là nơi để game thủ cất lúa, nhưng nên nhớ một điều rằng khi bạn cất lúa vào kho lúa  thì số tiền bên ngoài của bạn cũng sẽ giảm theo bởi số lúa bên ngoài hiện tại sẽ trừ đi số lúa cất vào kho.

 

 

Đặt mật khẩu cấp 2:

 

 

 

 

[Hướng dẫn] – Kho lúa thông minh, Chuyển lúa cho bạn chơi trong AEGame – Tiến Lên Miền Nam

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý :

 

  • Cất lúa vào kho số lúa phải nhỏ hơn hoặc bằng  số lúa trong tài khoản của bạn.

 

  • Tương tự khi bạn lấy lúa từ kho lúa  thì số lúa lấy ra cũng chỉ được bằng hoặc nhỏ hơn số lúa hiện tại có trong Kho lúa  của bạn

 

  • Sau đó bạn hãy check lịch sử giao dịch Kho lúa

 

 

 

2. Tính năng chuyển lúa cho người chơi cùng

 

Bạn cũng cần phải sử dụng mật khẩu cấp 2 trong lần đầu tiên sử dụng đến tính năng này. Mật khẩu cấp hai cho tính năng này cũng chính là mật khẩu cấp hai của Kho lúa và chỉ có những game thủ có lever 6 trở lên mới được sử dụng tính năng này.

 

 

Lưu ý: Lúa sẽ được chuyển vào Kho Lúa của người nhận chứ không chuyển trực tiếp vào tài khoản, Vì vậy, người nhận phải vào Kho Lúa để lấy Lúa

 

 

 

 

Trả lời