[Hướng dẫn] – Lúa, Xu, Đạo cụ giao lưu, Vật phẩm
2 Tháng Một, 2016
hieu-ung
[MINIGAME ] – TRUY TÌM CAO THỦ THẮNG 3 BÍCH
8 Tháng Một, 2016

[Hướng dẫn] – Bảo bối, Thẻ Quan trong AEGame – Tiến Lên Miền Nam

1.Bảo bối

Trong tiến lên miền nam – AEGame bảo bối là các item dùng để sử dụng bổ trợ trong quá trình chơi game bao gồm:

  • Thẻ đuổi người: Dùng để kick người chơi ra khỏi bàn chơi
  • Loa làng: chat với toàn bộ người chơi, toàn bộ người chơi trong sẽ nhìn thấy dòng chat không chỉ trong bàn.
  • Đạo cụ giao lưu: dùng sử dụng trong game
  • Thẻ X2 kinh nghiệm: Trong thời gian hiệu lực của thẻ, kinh nghiệm của người chơi sẽ được x2

[Hướng dẫn] - Bảo bối, Thẻ Quan trong AEGame - Tiến Lên Miền Nam

 

2. Thẻ quan

Thẻ quan tương đương với thẻ VIP trong game. Người chơi có thẻ quan có rất nhiều ưu đãi so với người chơi thường.

[Hướng dẫn] - Bảo bối, Thẻ Quan trong AEGame - Tiến Lên Miền Nam

 

Có 4 loại thẻ quan trong AEGame

1. Thẻ Hắc Mộc: giá 100 Xu

[Hướng dẫn] - Bảo bối, Thẻ Quan trong AEGame - Tiến Lên Miền Nam

 

 

2. Thẻ bạch hổ

[Hướng dẫn] - Bảo bối, Thẻ Quan trong AEGame - Tiến Lên Miền Nam

 

3. Thẻ Hoàng Kim

[Hướng dẫn] - Bảo bối, Thẻ Quan trong AEGame - Tiến Lên Miền Nam

 

4. Thẻ Lục Bảo

[Hướng dẫn] - Bảo bối, Thẻ Quan trong AEGame - Tiến Lên Miền Nam

Trả lời